Författare/Tecknare

jeff

Jeff Nilsson är född och uppvuxen i Borås där han redan som sjuttonåring började sin långa arbetsbana inom återvinning. Detta efter att ha tackat nej till att läsa på Sveriges första idrottsgymnasium i Järpen och istället gå sin egen väg med arbete på en ”skrotgård”. Ett stort intresse var då också att teckna karikatyrer och serietidningar. På den tiden var inte orden Miljö- och Återvinning så utbrett utan man sa istället skrothandel och skrothandlare. Första jobbet blev som truckförare och skrot-skärare, samt att för hand slå gjutjärn med en vanlig slägga. Sedan fortsatte det med pappers- och metallsortering till chaufför på en materialhanterare.

Efter militärtjänsten på Arméns Fallskärmsjägarskola i Karlsborg kom han in på kontoret som kontorist för att sedan bli den då yngste filialchefen genom tiderna när han tog över återvinningsanläggningen i Karlstad i slutet av 1970-talet med hela Värmland som arbetsfält.

Under åren har Jeff också ritat ett antal olika ”skrotgårdar” samt startat upp ett antal nya verksamheter där bland annat återvinning av gamla transformatorer och elkraftmaterial med olja och miljögiftet PCB blev en stor verksamhet i mitten av 1990-talet.

Jeff har även arbetat som VD i ett eget återvinningsföretag under fem år. Allt detta gjorde att skidåkningen kom i andra hand då intresset för miljö- och återvinning tog mer tid än det var tänkt från början och idrottskarriären fick avslutas i förtid med ett deltagande som junior i för-VM i Falun 1973. Och något man alltid pratat om i branschen är att man ofta blir fast livet ut i detta mycket intressanta och omväxlande jobb vilket verkligen stämmer.

Bokserien ”Skrot-Sverre” bygger också på många verkliga händelser och personer som Jeff varit med om och mött under över fyrtio år i branschen.  Vi hoppas därför att du som läsare skall bli intresserad att lära dig mer om Miljö- och Återvinning vilket är ett måste för att framtida generationer skall kunna fortsätta att leva på vår jord.

Med bästa ”skrothälsning”

Jeff Nilsson